سوالات متداول- تب سفارشات

وضعیت سفارشات

وضعیت سفارشات انجام شده از طریق قسمت سفارشات قابل مشاهده است. سفارشات در یکی از وضعیت های زیر قرار دارند:


ثبت اولیه: زمانی که سفارش در فروشگاه ثبت می‌شود.
جدید: زمانی که سفارش در فروشگاه ثبت می‌شود.
تایید شده: در این حالت سفارش توسط مشتری پرداخت شده است.
نهایی شده: سفارش نهایی شده زمانی است که کالا تحویل داده شده است و بازه بازگشت کالا گذشته باشد.
کنسل شده: سفارش کنسل شده در این دسته قرار می‌گیرد.
فاکتور شده: زمانی که سفارش از سمت افیلیو به مرحله محاسبات وارد شود.
پرداخت شده: در مرحله آخر زمانی که پرداخت از خزانه داری افیلیو انجام پذیرد، وضعیت سفارش به پرداخت شده تغییر می‌کند.

نکته: اگر محصول خریداری شده به مشتری تحویل داده نشود، مرجوع شود و یا پس از ایجاد DKC پرداختی صورت نگیرد سفارش کنسل می‌گردد.