آموزش استفاده اسمارت ویجت

آموزش استفاده اسمارت ویجت

آموزش استفاده از اسمارت ویجت در ویدئوی زیر می‌توانید با قابلیت اسمارت ویجت در پنل افیلیو بیشتر آشنا شوید. پس از دیدن این ویدئو می‌توانید با مراجعه به پنل افیلیو، ویجت‌های ساخته شده توسط فروشگاه‌ها را بررسی کرده و در صورت تمایل در وبسایت خود قرار دهید. نکته‌ی شاخص در...
آموزش استفاده از قابلیت ویجت

آموزش استفاده از قابلیت ویجت

آموزش استفاده از قابلیت ویجت در ویدئوی زیر می‌توانید با قابلیت ویجت در پنل افیلیو بیشتر آشنا شوید. پس از دیدن این ویدئو می‌توانید با مراجعه به پنل افیلیو، ویجت فروش محصولات گوناگون را به انتخاب خود ساخته و در رسانه‌تان قرار...